درباره ما

سایت آنلاین رباتیک الین آموزشگاه آنلاین رباتیک می باشد که 0 تا 100 رباتیک را به شما آموزش می دهد و پلن هایی برای رشد شما تا مسابقات رباتیک دارد.