خانه

اهداف ما

کاربردی ترین آموزش ها برای یک رباتیک کار حرفه ای
amozsh
آموزش کاربردی رباتیک

هر آموزش
یک ساخته جدید

workshop
work shop

دوره های حضوری ایده تا ساخت

تیم
تیم رباتیک

اردو های آموزشی برای مسابقات رباتیک

Untitled-1
حال خوب هدف داشتن

حس خوب یادگیری
تلاش برای اجرای یادگرفته ها
تلاش برای بهترین بودن
تلاش برای رقابت درست